Van rijangst is sprake, als je wel een rijbewijs hebt maar niet achter het stuur durft plaats te nemen. Of je durft wel een auto te besturen maar je voelt je erg angstig in bepaalde situaties, bijvoorbeeld tunnels, bruggen, snelwegen, wegen langs water, het naderen van verkeerslichten en het rijden in een file. Mensen met rijangst zijn vaak niet alleen bang voor het verkeer of voor het autorijden zelf. In veel gevallen zijn ze ook bang voor de symptomen van hun angst, zoals spierkrampen en/of duizelingen, hyperventilatie, hartkloppingen en wanhoopsgedachten etc.
Rijangst kan voortkomen uit bepaalde angststoornissen, maar ook het gevolg zijn van een posttraumatische stress- stoornis (bijvoorbeeld na een ongeval), faalangst of overbelasting.

Intake/rijtest

Nadat je een afspraak hebt gemaakt met onze rijangst-instructeur, volgt een intake/rijtest. Hij zal daarin vaststellen of de rijangst te relateren is aan kennis of kunde, of dat er andere stoornissen aan de orde zijn. In het adviesgesprek wordt ook aangeven, of in het verdere te volgen traject raadzaam is om dit te doen in combinatie met de rijangst-coach.

Contact

Voor informatie of een afspraak kun je Verkeersschool Sijtsma bellen.
Telefoonnummer (058) 213 99 33 of mailen: rijangstinstructeur@verkeersschool-sijtsma.nl

Meer lezen…. klik hier