Afhankelijk van uw situatie roept het CBR u op voor een rijtest

Een rijtest is bedoeld om in de praktijk te beoordelen of iemand op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen. Een rijtest is nodig bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen. Dit beoordeelt het CBR op basis van uw Gezondheidsverklaring en informatie van de medisch specialist. Als een rijtest in uw situatie nodig is krijgt u hiervoor een oproep van het CBR. In die oproep staat wanneer, waar en bij wie u verwacht wordt. In de oproep staat ook of u met uw eigen auto mag komen of met een lesauto.
 

Afspraak inplannen voor een rijtest

Wanneer u de rijtest in een lesauto moet doen, kunt u zelf een afspraak maken op (058) 213 99 33. In de oproep leest u precies wanneer u de rijtest in uw eigen auto kunt doen, wordt de rijtest voor u ingepland door het CBR. In de oproep die u ontvangt staat wanneer, waar en bij wie u verwacht wordt.

Wat kunt u verwachten?

Na een korte kennismaking gaat u met de deskundige van het CBR de weg op voor de rijtest. Tijdens de rit kijkt de deskundige of u het voertuig op verantwoorde wijze kunt bedienen en besturen en of u goed reageert in verschillende verkeerssituaties. De deskundige toetst uw rijgeschiktheid op een aantal punten, bijvoorbeeld:

 • Bent u in staat om het voertuig veilig en verantwoord te bedienen?
 • Bent u in staat om uw omgeving voldoende waar te nemen, eventueel met behulp van de verplicht aanwezige spiegels?
 • Bent u in staat om het voertuig verantwoord te besturen?
 • Reageert u veilig en adequaat op het verkeer om u heen?
 • Kunt u de belangrijkste verkeersregels nog voldoende toepassen?
 • Hoe de test precies wordt ingericht, hangt af van uw medische situatie. Dit wordt met u besproken tijdens de kennismaking.
 •  

  Resultaat van de rijtest

  Na afloop van de rijtest hoort u direct hoe het is gegaan. Vaak is één rijtest voldoende voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid, soms zijn er meerdere rijtesten nodig. Zodra het resultaat van de rijtest is verwerkt, ontvangt u schriftelijk ons besluit over uw rijgeschiktheid.

  Rijden met gezondheidsproblemen of een beperking

  In veel gevallen mag u (blijven) rijden. Met sommige gezondheidsproblemen of beperkingen niet. Of u moet bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden. Bijvoorbeeld een bril dragen. Of uw auto laten aanpassen.

  Auto of motor aanpassen

  Auto of motor aanpassen
  De deskundige van het CBR stelt vast welke aanpassingen voor u noodzakelijk zijn om te mogen (blijven) rijden. Hierbij wordt gekeken naar uw fysieke mogelijkheden. Wij raden u aan om altijd te wachten op de beslissing van het CBR over uw rijgeschiktheid, voordat u aanpassingen aan uw voertuig laat doen.

  Meer informatie over aanpassingen aan een auto of motor: (058) 213 99 33

  Rijles in een aangepast voertuig

  U kunt ook rijlessen nemen en examen doen in een aangepaste auto. Verkeersschool Sijtsma is hierin gespecialiseerd.