Voor het halen of behouden van een rijbewijs stelt de wet bepaalde eisen aan het functioneren van de ogen. Wanneer een bestuurder niet meer aan die voorwaarden
voldoet, mag hij of zij dus niet zonder meer autorijden.
 
 
 
 
 

De wet stelt aan gemotoriseerde deelname twee hoofdeisen t.a.v. de visuele waarneming:

  • Normaalziende mensen hebben een gezichtsscherpte (visus) van 1.0 of beter.
    De wettelijke eis is minimaal 0.5 (doorgaans gecorrigeerd met bril of contactlenzen).
  • Normaalziende mensen is het gezichtsveld ongeveer 180 graden.
    De wettelijke eis voor het rijbewijs is ten minste 140 graden.

Slechtzienden mogen nu rijden met extra lens (BTS)

Door een recente wetswijziging is het nu mogelijk om met een visus van 0.16 tot 0.5 met behulp van een bioptisch telescoopsysteem en een training in het gebruik van dit hulpmiddel(bij verlaagde gezichtsscherpte) of een kijktraining (bij een verminderd gezichtsveld), is het in sommige gevallen toch mogelijk om het rijbewijs te behalen of te behouden, ondanks de visuele beperking.

Om deze training te mogen geven werkt Koninklijke Visio samen met gecertificeerde verkeersscholen (Sijtsma) en optiekzaken. Zowel Koninklijke Visio als het CBR beveelt onze verkeersschool bij u aan omdat bepaalde medewerkers specifiek geschoold zijn in het werken met bioptisch telescoopsysteem.

Wat is een bioptisch telescoopsysteem?

De bioptisch telescoopsysteem is een kleine telescoop die bovenin het rechter- of linker brilleglas geplaatst wordt. De telescoop is nuttig voor waarneming op afstand, waarbij de vergroting twee tot vier keer is.

Vragen?

Kijk dan op Koninklijke Visio of bel met Visio: T (088) 585 85 85 en voor de provincie Friesland
gecertificeerd Verkeersschool Sijtsma: T (058) 213 99 33.