Van rijangst is sprake, als je wel een rijbewijs hebt maar niet achter het stuur durft plaats te nemen. Of je durft wel een auto te besturen maar je voelt je erg angstig in bepaalde situaties, bijvoorbeeld tunnels, bruggen, snelwegen, wegen langs water, het naderen van verkeerslichten en het rijden in een file. Mensen met rijangst zijn vaak niet alleen bang voor het verkeer of voor het autorijden zelf. In veel gevallen zijn ze ook bang voor de symptomen van hun angst, zoals spierkrampen en/of duizelingen, hyperventilatie, hartkloppingen en wanhoopsgedachten etc.
Rijangst kan voortkomen uit bepaalde angststoornissen, maar ook het gevolg zijn van een posttraumatische stress- stoornis (bijvoorbeeld na een ongeval), faalangst of overbelasting.

Intake/rijtest

Nadat je een afspraak hebt gemaakt met onze rijangst-instructeur, volgt een intake/rijtest. Hij zal daarin vaststellen of de rijangst te relateren is aan kennis of kunde, of dat er andere stoornissen aan de orde zijn. In het adviesgesprek wordt ook aangeven, of in het verdere te volgen traject raadzaam is om dit te doen in combinatie met de rijangst-coach.

Vivita, praktijk voor psychosociale therapie en rijangstbegeleiding

Tarieven

Intake/rijtest met rijangst-instructeur € 45,00 per uur.
Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met de rijangst-coach www.vivita.nl
De vervolggesprekken van de rijangst-coach € 65,00 per uur.
Therapeutische rijles (samen éénmalig met rijangst-instructeur en rijangst-coach) € 110,00 per uur.
Waarna de rijangst-instructeur het stokje over zal nemen € 45,00 per uur
Deze bedragen zijn inclusief 21% btw.

Rijangstbegeleiding wordt door diverse zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed.

Contact

Voor informatie of een afspraak kun je Verkeersschool Sijtsma bellen.
Telefoonnummer (058) 213 99 33 of mailen: rijangstinstructeur@verkeersschool-sijtsma.nl

Of contact opnemen met Henny Hiemstra van Vivita op telefoonnummer 0518-462552 of mailen: hennyhiemstra@vivita.nl.

Meer lezen…. klik hier